Gult bälte 5 kyu

Tachi waza (grundställningar)

Fudo dachi enskild ställning

Musubi dachi hälarna ihop

Seiza sitter på knä

Kamae fightingställning

Taisabaki (förflyttningar)

Tsuri ashi röra sig i fightingposition

Ayumi ashi röra sig med skiftande ben

Taisabaki 180

Taisabaki 90

Ukemi waza (falltekniker)

Mae ukemi framåt

Ushiro ukemi bakåt

Yoko ukemi sidan

Tski waza (slagtekniker)

Kizami tski slag med främre han, typ jabb

Gyaku tski slag med bakre hand

Mawashi tski krokslag

Oi tski slag med främre hand i ayumi ashisteg

Keri waza (sparktekniker)

Mae geri front/stoppspark

Mawashi geri rundspark

Hiza geri knäspark/stöt

Uke waza (blockeringar)

Soto uke utifrån och in

Uchi uke inifrån och ut

Morote uke dubbelblockering

Nage waza (kasttekniker)

Nihon morote gari double leg takedown

Ippon morote gari singel leg takedown

O soto otoshi krokbensfällning

Ne waza (mattekniker)

Hon kesa gatame fasthållning efter typ kubi nage

Mune gatame sidemount

Tate shiho gatame mount

Guard

Hadaka jime figure 4-lock mot halsen bakifrån

Juji gatame rakt armlås

Kansetsu waza (handledstekniker)

Kote gaeshi nintendogreppet

Ude osae spegeltekniken

Kote mawashi z-lås på armen med brytning mot handleden

Gatame waza

Kote gaeshi gatame

Ude osae gatame

Fugesi waza (defensiva tekniker)

Tainobashi (sprawl)

Jigo waza (självförsvarstekniker)

  1. Mot struptag framifrån

  2. Hårtag framifrån

  3. Grepp i kläderna framifrån

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

Orange bälte 4 kyu

Ukemi waza (falltekniker)

Alla fall med dämp

Tski waza (slagtekniker)

Uraken slag med baksidan av knytnäven

Haito slag med tumsidan

Ura tsuki uppercut

Keri waza (sparktekniker)

Kin geri spark i skrevet

Yoko geri sidospark

Uke waza (blockeringar)

San ren uke blockering mot rundsparkar

Ura uke blockering mot uppercut

Nage waza (kasttekniker)

O soto gari pendeltågskastet

Seo nage axelkast från knästående eller stående

O goshi stort höftkast

Kubi nage nacksvingskastet

Ne waza (mattekniker)

Yoko gatame som sidemount fast man sträcker ut sitt ena ben och greppar benet på motståndaren

Kata gatame a.k.a djävulslåset

Kami shiho gatame north/south, typ skavfötterslåset

Ushiro kesa gatame variant på hon kesa gatame

Ashi gatame vadlåset

Ude garame tulpanen

1 frigång till varje fasthållning till 5 kyu

Kansetsu waza (handledstekniker)

Kote hineri handled/underarmsvridning

Gatame waza

Kote mawashi gatame fasthållning som fortsätter på z-lås på armen med brytning mot handleden

Kote hineri gatame fasthållning som fortsätter på handled/underarmsvridning

Fugesi waza

1 mawaru flip (vändning)

1 negamae otosu passering av gard

Tryck mot ömma punkter

Tryck mot handleder och armar

Jigo waza (självförsvarstekniker)

Ifrån föregående grad +

  1. Grepp i en handled framifråm
  1. Grepp i två handleder framifrån
  1. Hårtag bakifrån
  2. Stryptag bakifrån
  3. Armstrypning bakifrån
  4. Grepp runt nacken framifrån

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

Grönt bälte 3 kyu

Tski waza (slagtekniker)

Shuto tsuki slag med handkanten

Tettsui hammarslaget

Tate tsuki knytnävsslag med pekfingerknogen uppåt

Keri waza (sparktekniker)

Ushiro geri bakåtspark

Uke waza

nagashi uke Block med öppen hand och press neråt

Nage waza (kasttekniker)

Ko uchi gari man krokar sitt ben på motståndaren inifrån och ut

O uchi gari man krokar sitt ben på motståndaren inifrån och ut

Ko soto gake man krokar sitt ben på motståndaren utifrån och in

Ashi barai fotsvep

Tani otoshi ett försvarskast mot många kast, bakåtkast med livtag bakifrån och benblockering?

Ne waza (mattekniker)

Uki gatame knee on belly

Ura gatame back mount

San kaku jime triangellås med benen mot halsen

Juji jime dräktstrypning

Ude henkan gatame armlås bakom ryggen på motståndaren

Kansetsu waza (handledstekniker)

Shio nage ett z-lås på armen och som får motståndaren ner på ryggen Z-lås?

Gatame waza

Shio nage gatame som ovan fast med kontrollgrepp

Hiji gatame rakt armbågslås

Fugesi waza (defensiva tekniker)

2 mawaru flippar (vändningar)

2 negamae otosu passeringar av gard

Jigo waza (självförsvarstekniker)

Ifrån föregående grader +

1. Kravattgrepp från sidan

2. Kravattgrepp framifrån

3. Livtag framifrån under armarna

4. Livtag bakifrån under armarna

5. Livtag framifrån över armarna

6. Livtag bakifrån över armarna

7. Livtag från sidan över armarna

8. Grepp i ärm framifrån

  1. Grepp i kragen bakifrån

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

blått bälte 2 kyu

Tski waza (slagtekniker)

Empi armbågsslag

Ushiro uraken snurrslag med baksidan av knytnäven

Keri waza (sparktekniker)

Ura mawashi geri hookspark

Kakato geri yxspark

Nage waza (kasttekniker)

Harai goshi höftkast med bensvep

Tai otoshi som ett nacksvingskast fast med judofattning

Soto makikomi nacksvingskast utan nacke

Tomoe nage

Sumi gaeshi

Ne waza (mattekniker)

Ude hiza gatame rakarmslås liggandes på sidan med ukes axel mellan knäna

Ude gatame rakarmslås liggandes på sidan med ukes kropp mellan benen

Waki gatame basebollsgreppet stående som liggande

Ashikubi gatame vristlås

Fugesi waza (defensiva tekniker)

3 mawaru flippar (vändningar)

3 negamae otosu passeringar av gard

Tryck mot ömma punkter

Tryck mot halsen

Jigo waza (självförsvarstekniker)

Ifrån föregående grader +

1. Strypning sittande vid sidan

2. Strypning sittande på magen

3. Strypning sittande mellan benen

4. Strypning med armen bakifrån

Påkförsvar

1. Mot påkslag forehand

2. Mot påkslag backhand

3. Mot påkslag uppifrån

4. Mot påkstöt framifrån

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

brunt bälte 1 kyu

Tsuki waza (slagtekniker)

Ushiro empi ate snurrande armbågsslag

Keri waza (sparktekniker)

Ushiro ura mawashi geri snurrande hookspark

Samtliga sparkar ska visas mot jodan

Nage waza (kasttekniker)

Sasae tsuri komi ashi fotkast med kläddrag

Uchi mata som ett höftkast med bensvep mellan motståndarens ben

Kata guruma latzkast i stående form

Ne waza (mattekniker)

Hiza gatame rakt knälås

Kakato garami vridande hällås

Kansetsu waza (handledstekniker)

Irimi nage nackvridningskast

Fugesi waza (defensiva tekniker)

3 mawaru flippar (vändningar)

3 negamae otosu passeringar av gard

Jigo waza (självförsvarstekniker)

Ifrån föregående grader +

1. Knivstick framifrån

2. Knivhugg uppifrån

3. Knivhugg underifrån

4. Knivsnitt från sidan

5. Knivsnitt ovanifrån

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza