Gult bälte 5 kyu

Tachi waza (grundställningar)

Fudo dachi enskild ställning

Musubi dachi hälarna ihop

Seiza sitter på knä

Kamae fightingställning

Taisabaki (förflyttningar)

Tsuri ashi röra sig i fightingposition

Ayumi ashi röra sig med skiftande ben

Taisabaki 180

Taisabaki 90

Ukemi waza (falltekniker)

Mae ukemi framåt

Ushiro ukemi bakåt

Yoko ukemi sidan

Tski waza (slagtekniker)

Kizami tski slag med främre han, typ jabb

Gyaku tski slag med bakre hand

Mawashi tski krokslag

Oi tski slag med främre hand i ayumi ashisteg

Keri waza (sparktekniker)

Mae geri front/stoppspark

Mawashi geri rundspark

Hiza geri knäspark/stöt

Uke waza (blockeringar)

Soto uke utifrån och in

Uchi uke inifrån och ut

Morote uke dubbelblockering

Nage waza (kasttekniker)

Nihon morote gari double leg takedown

Ippon morote gari singel leg takedown

O soto otoshi krokbensfällning

Ne waza (mattekniker)

Hon kesa gatame fasthållning efter typ kubi nage

Mune gatame sidemount

Tate shiho gatame mount

Guard

Hadaka jime figure 4-lock mot halsen bakifrån

Juji gatame rakt armlås

Fugesi waza (defensiva tekniker)

Tainobashi (sprawl)

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

Orange bälte 4 kyu

Ukemi waza (falltekniker)

Alla fall med dämp

Tski waza (slagtekniker)

Uraken slag med baksidan av knytnäven

Haito slag med tumsidan

Ura tsuki uppercut

Keri waza (sparktekniker)

Kin geri spark i skrevet

Yoko geri sidospark

Uke waza (blockeringar)

San ren uke blockering mot rundsparkar

Ura uke blockering mot uppercut

Nage waza (kasttekniker)

O soto gari pendeltågskastet

Seo nage axelkast från knästående eller stående

O goshi stort höftkast

Kubi nage nacksvingskastet

Ne waza (mattekniker)

Yoko gatame som sidemount fast man sträcker ut sitt ena ben och greppar benet på motståndaren

Kata gatame a.k.a djävulslåset

Kami shiho gatame north/south, typ skavfötterslåset

Ushiro kesa gatame variant på hon kesa gatame

Ashi gatame vadlåset

Ude garame tulpanen

1 frigång till varje fasthållning till 5 kyu

Fugesi waza

1 mawaru flip (vändning)

1 negamae otosu passering av gard

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

Grönt bälte 3 kyu

Tski waza (slagtekniker)

Shuto tsuki slag med handkanten

Tettsui hammarslaget

Tate tsuki knytnävsslag med pekfingerknogen uppåt

Keri waza (sparktekniker)

Ushiro geri bakåtspark

Uke waza

nagashi uke Block med öppen hand och press neråt

Nage waza (kasttekniker)

Ko uchi gari man krokar sitt ben på motståndaren inifrån och ut

O uchi gari man krokar sitt ben på motståndaren inifrån och ut

Ko soto gake man krokar sitt ben på motståndaren utifrån och in

Ashi barai fotsvep

Tani otoshi ett försvarskast mot många kast, bakåtkast med livtag bakifrån och benblockering?

Ne waza (mattekniker)

Uki gatame knee on belly

Ura gatame back mount

San kaku jime triangellås med benen mot halsen

Juji jime dräktstrypning

Ude henkan gatame armlås bakom ryggen på motståndaren

Fugesi waza (defensiva tekniker)

2 mawaru flippar (vändningar)

2 negamae otosu passeringar av gard

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

blått bälte 2 kyu

Tski waza (slagtekniker)

Empi armbågsslag

Ushiro uraken snurrslag med baksidan av knytnäven

Keri waza (sparktekniker)

Ura mawashi geri hookspark

Kakato geri yxspark

Nage waza (kasttekniker)

Harai goshi höftkast med bensvep

Tai otoshi som ett nacksvingskast fast med judofattning

Soto makikomi nacksvingskast utan nacke

Tomoe nage

Sumi gaeshi

Ne waza (mattekniker)

Ude hiza gatame rakarmslås liggandes på sidan med ukes axel mellan knäna

Ude gatame rakarmslås liggandes på sidan med ukes kropp mellan benen

Waki gatame basebollsgreppet stående som liggande

Ashikubi gatame vristlås

Fugesi waza (defensiva tekniker)

3 mawaru flippar (vändningar)

3 negamae otosu passeringar av gard

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza

brunt bälte 1 kyu

Tsuki waza (slagtekniker)

Ushiro empi ate snurrande armbågsslag

Keri waza (sparktekniker)

Ushiro ura mawashi geri snurrande hookspark

Samtliga sparkar ska visas mot jodan

Nage waza (kasttekniker)

Sasae tsuri komi ashi fotkast med kläddrag

Uchi mata som ett höftkast med bensvep mellan motståndarens ben

Kata guruma latzkast i stående form

Ne waza (mattekniker)

Hiza gatame rakt knälås

Kakato garami vridande hällås

Fugesi waza (defensiva tekniker)

3 mawaru flippar (vändningar)

3 negamae otosu passeringar av gard

Randori

Slag och spark

Kast

Newaza