Skicka följande uppgifter till: info@kksf.nu

  • Ditt eller barnets för & efternamn.
  • Målsmans för & efternamn (för ny medlem under 18 år)
  • Kontaktuppgifter såsom mail, telefon.
  • Har du någon kampsportsbakgrund/erfarenhet? Om ja, gör en kort beskrivning.