Vad kostar det att träna i Karlstad kampsportförening och hur betalar jag?

 

 • Träningsavgiften betalas per termin och den skall betalas samma månad som terminsstarten.
 • OBS! Räkna med att det kan ta upp till 3 bankdagar innan betalning syns på föreningens konto.
 • Avgift för höstterminen: ska vara registrerad på föreningens konto senast den 30:e augusti.
 • Avgift för Vårterminen: ska vara registrerad på föreningens konto senast den 30:e januari)
 • Medlemsavgiften ingår i träningsavgiften, för närvarande 100 kr / termin.

Alla medlemmar, nya som ”gamla”  fyller i registreringsunderlaget varje terminsstart.

Var uppmärksamma, avgifter kan vara förändrade sedan ni betalade avgiften senast.

Träningsavgifter.

 • Barn: 4-13 år.

Termin 600 kr

 • Ungdom: Från det år man fyller 14 år till och det år man fyller 17 år samt studerande som uppvisar giltigt CSN kort.

Termin 900 kr.

 • Vuxen: från det år man fyller 18 år.

Termin 1000 kr.

 • Medlemsavgift gäller från 1:a januari till 31:a december. (kalenderår)

200 kr per år.

 • Stödmedlemsavgift gäller från 1:a januari till 31:a december. (kalenderår)

100 kr per år.

Alla inbetalningar till klubben såsom medlemsavgifter, träningsavgifter, utrustning, etc. sker till:

PG: 497607-2

Betalar ni via internetbanken, så är det viktigt att nödvändig information finns med.

Nedan finns exempel på vad ni skriver i ”meddelanderutan”:

 • Så här ska det se ut när ni betalar terminsavgift:
  • Avgift. VT 2016. Klas Andersson. 20040606.
 • Så här ska det se ut när ni betalar utrustning:
  • Dräkt. Klas Andersson. 20040606.
 • Så här ska det se ut när ni betalar stödmedlemsavgift:
 • Stödmedlem 2006. Lars Andersson. 19700707.