Kronoparken
(Är vår ordinarie träningslokal)

Kronoparksskolans gymnastiksal
Flöjtgatan 61
656 33 Karlstad

Signalhornsgatan
(Används numera vid vissa tävlingar
och utbildningar)

Kronoparkens fritidslokal
Signalhornsgatan 1
656 34 Karlstad

Fröding Arena
(Är vår arrangemangslokal vid större läger/tävlingar)

Fröding Arena
Posthornsgatan 6
656 32 Karlstad