Att vara medlem i KKSF

Att vara medlem i Karlstad kampsportförening

      Läs igenom ALLA delar, här finns information om:
 1. Föreningens verksamhet.
 2. Förening & organisations struktur.
 3. Jujutsu som idrott och sport samt dess olika stilar och inriktningar.
 4. Aktiviteter/arrangemang.
 5. Föreningens värdegrund.
 6. Hur du kan bli medlem.
 7. Vad du som medlem/målsman förväntas hjälpa till med i föreningen och som inte kan väljas bort.
1; Föreningens verksamhet.   2; Förening & organisations struktur. 3; Jujutsu som idrott och sport samt dess olika stilar och inriktningar. Jujutsu kan tränas med fler inriktningar och kombinationer. Exempel på det är: 4; Aktiviteter/arrangemang. (Föreningen deltar och arrangerar olika typer av aktiviteter varje termin). 5; Föreningens värdegrund.

Vår värdegrund är din trygghet!

Denna policy innefattar egentligen sunt förnuft. Men eftersom vi är beroende av varandra när vi utövar kampsport så är det viktigt att vi alla har samma syn på hur vår träning bedrivs.  Håller vi oss till de här enkla reglerna så blir våra träningar trevligare, men också betydligt säkrare och mindre ansträngande. Ta en stund och läs igenom vår policy. Den är även till för din säkerhet.

§ 1; Träningsklädsel

Med träningsklädsel avses den utrustning som används under träningspass i KKSF regi. Grundutrustning: Övrig utrustning: Vid varje träningstillfälle skall varje persons grundutrustning vara tillgänglig och i fullgott skick. De träningstillfällen som förevisar annan klädsel än Gi kommer att meddelas. Om annan klädsel används kommer även Gi alltid att vara tillåtet.

§ 2; Uppförande

Med uppförande avses sättet som individer samspelar med varandra på och även av mattan samt under andra evenemang i KKSF:s regi. Eftersom ni även i viss mån representerar klubben privat så gäller dessa regler i viss utsträckning även då. För att inte någon ska känna sig obekväm så ser vi gärna att alla som medverkar i vår organisation följer dessa enkla regler: Eventuella frågor angående ordningsregler kan förtydligas av instruktör/tränare eller styrelsemedlem.

§ 3; Otillåtna förfaranden

Med otillåtna förfaranden avses saker som kan skada KKSF:s anseende och ordning. Föremål för otillåtna förfaranden: KKSF:s handling om något av detta inträffar:

§ 4; För att få träna

Denna paragraf avser de kriterier som krävs för att få träna i KKSF regi Undantag, paragraf 4: Viktigt tillägg rörande utövandet av randori/sparring.

§ 5; Åskådare

§ 6; Informationsbehandling

6; Hur kan du bli medlem och hur går det till?
 1. Läs igenom “Att vara medlem i Karlstad kampsportförening” (du måste acceptera våra regler och vad som förväntas av dig som medlem/målsman).
 2. fyll i intresseformuläret.
 3. Du får svar att vi mottagit din intresseanmälan och meddelar när vi tror att vi kan erbjuda dig plats.
  • Har du kampsportserfarenhet, kan du bli kontaktad för att diskutera om det är möjligt att du kan gå in i en mer avancerad grupp direkt.
 4. Kan vi inte erbjuda dig/er plats inom den närmsta tiden, då får du en plats i kön. Kö ordning sker i samma ordning som din intresseanmälan kom in.
 5. När vi kan erbjuda er plats, meddelar vi dig och du bjuds in till ett prova på tillfälle.
  • När du fått erbjudande om plats och prova på är det dags att fylla i REGISTRERINGSUNDERLAGET. I och med att du/ni fyller i underlaget, så har du/ni också accepterat de enkla regler vi har i Karlstad kampsportförening.
  • Vi fler ”prova på” tillfällen varje termin (om vi ser att vi kan ta emot nya medlemmar) och de infaller:
   • lördagar.
   • De två första ordinarie träningspassen varje termin.
   • under sportlovet.
7;  Vad du som medlem/målsman förväntas hjälpa till med i föreningen och som inte kan väljas bort.   Nu kan du gå vidare.  Här välja det formulär som passar: (Klicka på länkarna nedan).