Ny styrelse vald för 2018

Träning för både kropp & själ

Ny styrelse vald för 2018

29 januari, 2018 Årsmöte 0

Årsmötet 2018 valde en liten styrelse bestående av tre ledamöter ordföranden inräknad.

Ny styrelse från och med 2018-01-28 är:

Ordförande: Sonny Sörqvist.

Sekreterare: Ludvig Jonsson

Kassör: Mikael Tornberg

Ledamotsplatser 4-7: vakanta

Suppleanter 1-2: vakanta

Valberedning: 

  1. Pierre Frenell (sammankallande)
  2. Anders Olsson
  3. Per Österberg

Föräldrar & medlemsråd:

  1. Patricia Engberg
  2. Christel Larson
  3. Emelie Ivarsson

Mail till:

  • Styrelsen: styrelse@kksf.nu 
  • Valberedning: valberedning@kksf.nu
  • Föräldrar & medlemsråd: foraldrarad@kksf.nu

 

Avgående ordförande och styrelse tackar för det förtroendet de haft från medlemmarna och önskar den nya styrelsen lycka till.

//avgående ordförande Micke Lundh