NYA RIKTLINJER

Hej alla medlemmar, målsmän och familjer i KKSF. I rådande omständigheter har styrelsen fått besluta nya krafttag för att säkra samtligas säkerhet. Styrelsen följer noggrant med i rapporteringen kring covid-19 och de uppdateringar som kommer från Folkhälsomyndigheten och gällande rekommendationer på hur man kan begränsa smittspridningen. Sedan tidigare har KKSF tagit fram rekommendationer och regler…
Läs mer


20 november, 2020 0