Kallelse till årsmöte för 2018

Träning för både kropp & själ

Kallelse till årsmöte för 2018

6 januari, 2018 Årsmöte 0

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21/1
(Notera, fyllnadsval till Ordförandeposten för 2018)

Mer information om dagordningen kommer efter hand.