Föräldrar & medlemsråd

Träning för både kropp & själ

Föräldrar & medlemsråd

17 september, 2017 Viktig Information 0

Gäller f.o.m. den 12/9-2017

Föreningens föräldraråd byter namn och funktion till föräldrar & medlemsråd.

Nya namnet är: Förälder & medlemsråd.

Vi täcker genom ändringen in alla medlemmar OCH föräldrars möjligheter att nå styrelsen med det vi önskar bli framfört.
Självklart kan man föra fram idéer, åsikter etc anonymt, genom att någon av representanterna kan ta upp ett aktuellt ärende utan att representanten röjer vem som är uppgiftslämnare.

Rådets ALLA medlemmar deltar på styrelsemöten, dock utan rösträtt, men med åsiktsrätt.

Rådet kan adjungeras för speciella projekt och särskild budget i de fall styrelsen godkänner projektet.

Rådet har också mandat att fungera som informationskanal mellan styrelse, medlemmar och föräldrar vilket innebär att de i sin tur kan skapa arbetsgrupper och vissa funktionsgrupper.

Rådet har en sluten FB grupp där styrelsens ledamöter INTE är medlemmar. För att bli medlem i gruppen, kontaktar ni någon av representanterna, så hjälper de till med den praktiska biten.

Rådets medlemmar kommer samtidigt att fungera som stöd under träningarna och hjälper till på olika sätt för att träningarna ska fungera på bästa sätt för alla.

En av representanterna är också hjälptränare och han tränar själv i vuxengruppen och därigenom når rådet ut till alla verksamhetsgrupper.

Rådsrepresentanter f.o.m den 12 september 2107 är:

1; David Magnusson: Rådsrepresentant och hjälptränare.
2; Patricia Engberg: Rådsrepresentant.
3; Christel Larsen: Rådsrepresentant

Rådsrepresentanterna hittar ni i föreningens Face book grupp där de kommer att presentera sig och delge er med viktig information.

David Magnusson har också styrelsens mandat att administrera hemsidan och dess funktioner och utseende. Innehåll, funktioner och uppbyggnad ligger också under Davids mandat. Det innebär att frågor gällande hemsidefunktioner och information med fördel kan skickas till David direkt.

Styrelsen för Karlstad kampsportförening genom ordförande Micke Lundh