NYA RIKTLINJER

Träning för både kropp & själ

NYA RIKTLINJER

20 november, 2020 Uncategorized 0

Hej alla medlemmar, målsmän och familjer i KKSF.

I rådande omständigheter har styrelsen fått besluta nya krafttag för att säkra samtligas säkerhet. Styrelsen följer noggrant med i rapporteringen kring covid-19 och de uppdateringar som kommer från Folkhälsomyndigheten och gällande rekommendationer på hur man kan begränsa smittspridningen. Sedan tidigare har KKSF tagit fram rekommendationer och regler i samband med träning.

Under torsdagen den 12 november 2020 skärptes reglerna för Värmlands län.

Nu uppmanas alla som vistas i länet att bland annat att avstå från att delta i exempelvis möten, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Beslutet gäller till och med den 10 december 2020, men kan förlängas.

Styrelsen har under fredagen den 13 november fattat beslut om att fortsätta genomföra träning för barn födda efter 2005 och yngre. Styrelsen har också fattat beslut att skärpa regler för att på så sätt minska risken för smittspridningen ytterligare.

Nya regler är utöver de som redan gäller hos KKSF:

· Den som skall träna skall komma ombytt till träningslokalen.

· Mattor och träningsutrustning hanteras av de som skall träna.

· Föräldrar lämnar barn vid ytterdörr och hämtar vid ytterdörr.

Finns det särskilda skäl att förälder behöver närvara vid barns träning skall detta meddelas ordförande för beslut om avsteg till regel om at lämna vid dörr.

· Barn som har särskilda behov vid träning får förälder delta efter särskilt beslut från ordförande och deltar då som hjälptränare.

Utöver detta har våra instruktörer fått i uppgift av styrelsen att se över träningsmetoder.

Under hösten har föreningen ansökt om ekonomiska medel för att kunna anpassa träning för att minska ytterligare smittspridning. I går fick föreningen beviljat 19 880 kr av RF-SISU Värmland och Riksidrottsförbundet att utföra inköp av utrustning för att anpassa träningen.

En fråga som jag som ordförande har fått är Gradering och denna fråga avhandlas i styrelsen och där ber vi att få återkomma till.

Vi alla har stort ansvar att bromsa smittspridningen så mycket vi kan även om det kan tyckas lite i sammanhanget, men många små insatser blir snabbt tillsammans – stora insatser.

Därför ber styrelsen er att följa våra regler och det måste jag som ordförande meddela att ni medlemmar följt våra regler på ett mycket bra sätt. Fortsätt så.

Även om det är ett oerhört tråkigt besked att kanske inte kunna träna eller följa sitt barn i träningen, hoppas vi att just du stöttar denna solidariska insats.

Bevaka vår hemsida och FB (KKSF för alla) där informerar styrelsen information.

Om du har frågor eller funderingar tveka inte att ringa mig på 0705-316025.

Med vänlig hälsning

Anders Olsson
Ordförande med styrelse