OM KKSF

Träning för både kropp & själ

Introduktion

Introduktion
Här finner du viktig information till dig som är eller vill bli, medlem/målsman till ett barn i vår förening. Att ni läser förstår hur det fungerar i vår förening är viktigt.

I formulären kommer en fråga om ni har läst och accepterar vad
det innebär att bli & vara medlem/målsman i vår förening.


Det är ert ansvar att ni tar del av
– Våra våra regler
– Våra krav på er som medlem/målsman
– Våra riktlinjer

Om ni accepterar dessa regler, krav samt riktlinjer, då är ni hjärtligt välkomna som medlem/mar i vår förening.

Innehåll

1. Föreningens verksamhet.
2. Förening & organisations struktur.
3. Jujutsu som idrott och sport samt dess olika stilar och inriktningar.
4. Aktiviteter/arrangemang.
5. Föreningens värdegrund.
6. Hur du kan bli medlem.
7. Vad du som medlem/målsman förväntas hjälpa till med i föreningen och som inte kan väljas bort.

Föreningens verksamhet

• Vi utövar BARA träningsformer som kan tränas av alla från 6 år. 
• Jujutsuträning med många inriktningar såsom:
• Tävlingsträning. Från barn (6 år till senior Elit)
• Självförsvar/självskydd.
• Motionsträning.
• Lägerverksamhet.
• Egna instruktörer.
• Externa instruktörer.
• Tävling.
• Egna tävlingar.
• Externa tävlingar.
• Träning av annan idrott, men som har ett värde för Jujutsu.

Föreningens &  organisationens struktur

• Riksidrottsförbundet – Budo & kampsports förbundet – Jujutsufederationen – Karlstad kampsportförening
• Föreningsstyrelse:
   – Ordförande
   – Sekreterare
   – Kassör
   – 2 Suppleanter
• Övriga styrelseledamöter (kan utökas vid behov och val sker på klubbens årsmöte)

Jujutsu som idrott och sport, samt dess olika stilar och inriktningar

Jujutsu kan tränas med fler inriktningar och kombinationer. Exempel på det är:

• Motion och självförsvar.
• Motion, självförsvar och tävling.
• Tävling
• Elitträning.
• Bara motion.
• Jujutsu är en bred idrott/sport och det finns ett stort antal olika stilar.
• De olika stilarna har också lite olika inriktningar. Flertalet av stilarna tränar INTE Jujutsu som tävlingssport utan bara som motion och självförsvar.
• Karlstad kampsportförening har valt att träna enligt stilen Sweden Jujutsu Ryu (JJR), vilket kortfattat betyder att vi utövar/tränar Jujutsuns alla former. Vi har under årens lopp bytt stil och har därför också influenser från såväl andra Jujutsu stilar som andra kampsporter, vilket betyder att, kompendiet vi använder, INTE ser exakt likadant ut som i andra JJR klubbar.
• Att vi tränar efter JJR:s kompendium innebär att vår träning är anpassad för ALLA inriktningar.

Aktiviteter & Arrangemang

•Jujutsuträning
•Klubbkväll/dag med annan idrott antingen i vår lokal eller på annat ställe.
• Klubbläger i vår lokal, annan lokal eller hos annan klubb.
• Med våra instruktörer.
• Med inbjuden instruktör.
• Inriktad på tävling.
• Med utbildningar.
• Med målsmän, syskon och övriga medlemmar.
• Avslutningar.
• Graderingar.
• Mm, mm.

Föreningens värdegrund

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.


Därför vill vi utforma vår idrott så att:
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, sexuell läggning, nationalitet, fysiska
och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Föreningens policy

§ 1; Träningsklädsel
Med träningsklädsel avses den utrustning som används under träningspass i KKSF regi.
Grundutrustning:
• Gi/dräkt (fråga instruktören *)
• Knogskydd
• Benskydd (för skenben)
• Tandskydd (godkänd)
• Vattenflaska
Övrig utrustning:
• Suspensoar (valfritt, rekommenderas starkt oavsett kön)
• Fotskydd (valfritt)
• Rashguard
• Fighting-shorts (cykelbyxa eller annan åtsittande/avslöjande byxa är INTE tillåtet)
• Öronskydd
Vid varje träningstillfälle skall varje persons grundutrustning vara tillgänglig och i fullgott skick.
De träningstillfällen som förevisar annan klädsel än Gi kommer att meddelas. Om annan klädsel används kommer även Gi alltid att vara tillåtet.
• Smycken (även piercing) får INTE bäras under träning.
• Ha rena och klippta tå- och fingernaglar innan träningen börjar.
• Gi/dräkt som är hel och ren är ett krav för att alla ska kunna njuta av träningen.
• Efter 2 månader förväntas den tränande ha grundutrustningen.
• Fram till att du har anskaffat dräkt, kan du träna i t-shirt och mjukisbyxor.
• Kläder med dragkedja och nitar etc. är INTE tillåtet.
• Bilder och mera information om vart utrustning kan införskaffas. Klicka på länken:” våra leverantörer av utrustning”
• Vi lagerför den vanligast av den utrustningen som är nödvändig, såsom dräkter, skydd och bälten.
§ 2; Uppförande
Med uppförande avses sättet som individer samspelar med varandra på och även av mattan samt under andra evenemang i KKSF:s regi. Eftersom ni även i viss mån representerar klubben privat så gäller dessa regler i viss utsträckning även då.
För att inte någon ska känna sig obekväm så ser vi gärna att alla som medverkar i vår organisation följer dessa enkla regler:
• Att avstå från klädsel och uppförande som kan förknippas med extremgrupper är en självklarhet.
• Visa varandra respekt oavsett kön, sexuell läggning, handikapp, religiös tro eller nationalitet.
• Det är inte tillåtet med religiösa symboler och riter i vår förening.
• En viss nivå av humor är tillåten som inte innehåller stötande/förnedrande inslag (innefattar även sättet att uttrycka sig).
• Kom i utsatt tid till träningstillfället
• Acceptera att alla är olika och att det även innefattar prestige, målsättning, erfarenhet osv. men att om detta påverkar dig så är den person du ska vända dig till i första hand instruktören/tränaren.
• Acceptera att även du har din begränsning och att andra kan se annorlunda på saken. Därför kan det även gynna dig att inte ha en för aggressiv profil.
• Tänk på att ditt ickeverbala språk också kan påverka andra
• Ha kul och var trevlig oavsett engagemang och vision och ta hand om varandra.
Eventuella frågor angående ordningsregler kan förtydligas av instruktör/tränare eller styrelsemedlem.
§ 3; Otillåtna förfaranden
Med otillåtna förfaranden avses saker som kan skada KKSF:s anseende och ordning.
Föremål för otillåtna förfaranden:
• Handgemäng som inte avser direkt självförsvar.
• Olagligt vapenbruk.
• Bruk av olagliga substanser (droger, doping).
• Påverkan av alkohol under träning.
• Könsdiskriminering.
KKSF:s handling om något av detta inträffar:
• Omedelbar uteslutning från KKSF.
§ 4; För att få träna
Denna paragraf avser de kriterier som krävs för att få träna i KKSF regi
• Betalt medlemskap.
• Betald träningsavgift.
• §1, § 2 och § 3 följs fullt ut.
Undantag, paragraf 4:
• De tillfällen ni anses vara prov tränande, så krävs inte medlemskap och träningsavgift.
• §1, § 2 och § 3 följs fullt ut.
Viktigt tillägg rörande utövandet av randori/sparring.
• Den tränande ska inneha en tillräcklig kunskap för att få utöva randori. Kunskapen bedöms med avseende på teknik och regelkännedom. Detta eftersom olika regler förekommer vid randori i KKSF:s regi. Regelverk vi använder är JJIF, KJJ, BJJ samt Judo.
• Om du har tillräcklig kunskap bedöms uteslutande av instruktör/tränare.
• Denna bedömning görs innan ett pass i randori eller vid sidan av ett ordinarie pass i randori under instruktörs/tränares medverkan (i mån av tid).
• Eftersom alla har olika erfarenhet och kapacitet skall du och din randori-partner vid alla matcher anpassa er nivå, teknisk såväl som fysisk, så att den passar båda.
• Om någon av punkterna ovan rörande ”Viktigt tillägg rörande utövandet av randori” inte följs har instruktören/tränaren på eget initiativ rätt att förvisa er från mattan och även passet om han/hon gör den bedömningen. Här finns inget utrymme för diskussion utan om detta inträffar ska den berörda parten omedelbart verkställa beslutet.
• Detta är ett skyddstillägg för att förhindra onödiga risker i samband med vår verksamhet och vi hoppas att ni förstår att detta är viktigt för alla som är medverkande vid våra träningspass. Om det ändå uppstår oklarheter så skall ni vända er till instruktör/tränare i första hand.
§ 5; Åskådare
• Som besökande förväntas det av dig att du inte stör verksamheten. Åskådare är varmt välkomna!
§ 6; Informationsbehandling
• Jag visar härmed genom mitt medlemskap att jag godkänner att föreningen samt de tillhörande förbunden registrerar, behandlar och publicerar följande information på internet:
• Medlems personuppgifter.
• Digitalt material som sker inom verksamheten i syfte att marknadsföra klubben (Om bilder tas måste du som inte önskar medverka uttrycka detta klart och tydligt innan fotografering).

Hur kan du bli medlem och hur går det till?

1. Fyll i intresseformuläret under fliken ”Bli medlem”.
2. Du får svar att vi mottagit din intresseanmälan och meddelar när vi tror att vi kan erbjuda dig plats.
• Har du kampsportserfarenhet, kan du bli kontaktad för att diskutera om det är möjligt att du kan gå in i en mer avancerad grupp direkt.
4. Kan vi inte erbjuda dig/er plats inom den närmsta tiden, då får du en plats i kön. Kö ordning sker i samma ordning som din intresseanmälan kom in.
5. När vi kan erbjuda er plats, meddelar vi dig och du bjuds in till ett prova på tillfälle.
• När du fått erbjudande om plats och prova på är det dags att fylla i ett registreringsunderlag. I och med att du/ni fyller i underlaget, så har du/ni också accepterat de enkla regler vi har i Karlstad kampsportförening.

Vad du som medlem/målsman förväntas hjälpa till med i föreningen och som inte kan väljas bort

• När vi har aktiviteter/arrangemang, då behöver vi medlemmars och målsmäns hjälp.
• Det är ett krav och en förutsättning från föreningens sida att vi också får den hjälp vi behöver.
• Detta kan inte väljas bort och det är du som medlem/målsman som ansvarar för att ditt uppdrag sköts.