Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21/1
(Notera, fyllnadsval till Ordförandeposten för 2018)

Mer information om dagordningen kommer efter hand.

Dela