Kategori: Årsmöte

Träning för både kropp & själ

Årsmöte 2021

För att delta i mötet måste du anmäla dig till


6 februari, 2021 0

Extra årsmöte

Vänligen se dagordningen för verksamhetsåret 2020 vi filen nedan.


22 augusti, 2020 0

Dagordningen för Årsmötet 2019

Nu finns dagordningen att hämta hem, läsa och betänka. Dagordning 2019


20 januari, 2019 0

Kallelse till Årsmöte

Hej alla kära medlemmar, Det är nu dags för Årsmöte och vi hoppas som vanligt på att få se så många medlemmar som möjligt närvara. Årsmötet kommer att ske: Datum: Lördagen den 26 Januari Plats: Träningslokalen Tid: 12.00 Dagordningen kommer att vara redo en vecka innan mötet. Bästa hälsningar Ordförande


5 januari, 2019 0

Ny styrelse vald för 2018

Årsmötet 2018 valde en liten styrelse bestående av tre ledamöter ordföranden inräknad. Ny styrelse från och med 2018-01-28 är: Ordförande: Sonny Sörqvist. Sekreterare: Ludvig Jonsson Kassör: Mikael Tornberg Ledamotsplatser 4-7: vakanta Suppleanter 1-2: vakanta Valberedning:  Pierre Frenell (sammankallande) Anders Olsson Per Österberg Föräldrar & medlemsråd: Patricia Engberg Christel Larson Emelie Ivarsson Mail till: Styrelsen: styrelse@kksf.nu  Valberedning: valberedning@kksf.nu…
Läs mer


29 januari, 2018 0

Kallelse till årsmöte för 2018

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 21/1 (Notera, fyllnadsval till Ordförandeposten för 2018) Mer information om dagordningen kommer efter hand.


6 januari, 2018 0